Ax 19
2017
3 790 mm
1 020 mm
2 380 mm
Diesel
0 kN
3 900 mm
2 380 mm
2 380 mm
0 cm3
1 900 kg
14 hk
0:-

Utrustning